Advantage | Dan & Syn

Dan & syn Advantage

DAN & SYN ADVANTAGE lze sjednat na ojetá vozidla, která jsou maximálně 6 let stará a počet najetých kilometrů nepřekročil 200 000.

Vlastnosti Dan & syn advantage

Vstupní podmínky

DAN A SYN Advantage lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:
max. stáří 6 let
max. 200 000 km

Pojistná doba

Pojištění lze uzavřít na 12, 24 nebo 36 měsíců.
Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km/ rok

10 000 km
20 000 km
30 000 km
40 000 km
Bez omezení
Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Odtah

Pokud se vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, odtah do AUTOSERVIS DAN a SYN ve výši 5 000,- Kč.

Doplňkové krytí

Náhrada půjčovného při pojistné události opravované v AUTOSERVISU DAN a SYN s.r.o. ZDARMA až na 7 dní.

Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění
25 000 Kč / 50 000 Kč
50 000 Kč / 100 000 Kč
75 000 Kč / 150 000 Kč
100 000 Kč/ 200 000 Kč
150 000 / pořizovací cena vozu
Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.
Max. povolená odchylka je:
800 km
4 týdny

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky

Vnější součástky motoru:

 • Sací potrubí
 • Setrvačník
 • Ozubený věnec
 • Turbo jednotka
 • Elektronická řídící jednotka motoru
  • engine
Převodovka
 • Manuální
 • Automatická
 • S plynule měnitelným převodem (CTX)
 • Všechny vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika
 • Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky měniče točivého momentu
  • gear
Spojka
 • Přítlačný kotouč
 • Vypínací ložisko spojky
 • Hlavní a pomocný válec
  • spojka
Pohon čtyř kol
 • Všechny vnitřní mazané součástky
  • pohon
Brzdy
 • Hlavní brzdový válec
 • Brzdové válečky
 • Ventil omezovače brzdného účinku
 • Posilovač
 • Modulační ventil a snímače ABS
  • brzdy
Diferenciál
 • Všechny vnitřní mazané součástky.
  • diferencial
Palivová soustava

(dieselová a benzínová)

 • Mechanická a elektrická palivová čerpadla
 • Čerpadlo AdBlue ®
 • EGR ventil
  • palivo
Klimatizace

(namontovaná při výrobě)

 • Kompresorová jednotka klimatizace
 • Klapky regulace vzduchu
 • Chladič Klimatizace
  • klimatizace
Řízení
 • Hřebenová tyč řízení a pastorek (kromě manžet)
 • Skříň převodovky řízení
 • Hřebenová tyč posilovače řízení
 • Čerpadlo
 • EPS elektromotor servořízení
 • Skříňka pomocné páky
 • Nádržka posilovače řízení
  • rizeni
Elektroinstalace
 • Startér motoru
 • Alternátor
 • Zapalovací cívka
 • Regulátor napětí cívky
 • Relé přerušovače směrových světel
 • Motorky stěračů předního a zadního skla a ostřikovačů
 • Motorky elektrického stahování oken a posuvné střechy
 • Motorky centrálního zamykání
 • Motorek ventilátoru topení
  • elektro
Systém vstřikování paliva
 • Škrticí klapka
 • Měřič průtokového množství vzduchu
 • Vstřikovače
  • vstrikovani
Chladící systém
 • Vodní čerpadlo
 • Chladič
 • Chladič oleje
  • ventilace
Provozní materiály a skříně

Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození, či musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky.

   vstrikovani

Jak probíhá nahlášení škodné události?

1.

Nahlásíte nám pojistnou událost

Nahlášení škodní/pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

2.

Převezmene vozidlo

Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy. Kvalifikovaným opravcem (neurčí-li správce jinak) je AUTOSERVIS DAN a SYN s.r.o., Pražská 286, 373 67 Borek, tel.: 774 489 333

3.

Stanovíme cenu opravy

Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo emailu.

4.

Vyřídíme pojistné plnění

Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo kvalifikovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů od rozhodnutí, že Správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.

Potřebujete poradit se zárukou?

Rádi vám poradíme s prodlouženou zárukou. Vše vám vysvětlíme a vy budete moct jezdit bez starostí.