Deluxe | Dan & Syn

Dan & syn Deluxe

DAN & SYN DELUXE lze sjednat na ojetá vozidla, která jsou maximálně 6 let stará a počet najetých kilometrů nepřekročil 160 000.

Vlastnosti Dan & syn deluxe

Vstupní podmínky

DAN A SYN DELUXE lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:
max. stáří 6 let
max. 160 000 km

Pojistná doba

Pojištění lze uzavřít na 12, 24 nebo 36 měsíců.
Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Volitelný limit km/ rok

10 000 km
20 000 km
30 000 km
40 000 km
Bez omezení
Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Odtah

Pokud se vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, odtah do AUTOSERVIS DAN a SYN ve výši 5 000,- Kč.

Doplňkové krytí

Náhrada půjčovného při pojistné události opravované v AUTOSERVISU DAN a SYN s.r.o. ZDARMA až na 7 dní.

Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění
25 000 Kč / 50 000 Kč
50 000 Kč / 100 000 Kč
75 000 Kč / 150 000 Kč
100 000 Kč/ 200 000 Kč
100 000 / pořizovací cena vozu
Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.
Max. povolená odchylka je:
800 km
4 týdny

Kryté součástky

Motor
 • Blok motoru
 • Kliková hřídel
 • Rozvodový řetěz
 • Turbodmychadlo / kompresor
 • Řemenice klikové hřídele
 • Olejové čerpadlo
 • Hlava válců
 • Sací potrubí
 • Vačková hřídel
 • Palivové čerpadlo
 • Vodní pumpa
 • Podtlaková vývěva
 • Kompresor klimatizace
 • Chladič
 • Výparník klimatizace
  • engine
Převodovka
 • Obal převodovky
 • Ložiska
 • Hřídele
 • Dvouhmotový setrvačník
 • Hydrodynamický měnič
 • Mechatronika
 • Diferenciál (i mezinápravový)
 • Pohon 4x4
 • Hnací hřídele a klouby
  • gear
Spojka
 • Hlavní a pomocný spojkový válec
 • Vypínací ložisko spojky
 • Přítlačný kotouč
  • spojka
Brzdy
 • Hlavní brzdový válec
 • Posilovač brzdného účinku
 • Omezovač brzdného účinku
  • brzdy
Palivová soustava

(dieselová a benzínová)

 • Podávací čerpadlo
 • Škrticí klapka
 • Vstřikovače
 • Ovládací ventily a čidla / lambda sondy
 • Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu
 • EGR ventil
 • DPF filtr
  • palivo
Elektroinstalace
 • Řídící jednotka motoru
 • Řídící jednotka převodovky a pohonu 4x4
 • Řídící jednotka klimatizace
 • Řídící jednotky komfortního ovládání vozidla
 • Řídící jednotky světlometů
 • Startér
 • Alternátor
 • Snímače,čidla
 • Motorky stěračů předního a zadního skla a ostřikovačů
 • Motorky elektrického stahování oken a posuvné střechy
 • Motorky centrálního zamykání
 • Vyhřívání volantu
 • Vyhřívání sedadel
  • elektro
Provozní materiály a skříně

Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození, či musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky.

   vstrikovani

Jak probíhá nahlášení škodné události?

1.

Nahlásíte nám pojistnou událost

Nahlášení škodní/pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

2.

Převezmene vozidlo

Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy. Kvalifikovaným opravcem (neurčí-li správce jinak) je AUTOSERVIS DAN a SYN s.r.o., Pražská 286, 373 67 Borek, tel.: 774 489 333

3.

Stanovíme cenu opravy

Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo emailu.

4.

Vyřídíme pojistné plnění

Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo kvalifikovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů od rozhodnutí, že Správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.

Potřebujete poradit se zárukou?

Rádi vám poradíme s prodlouženou zárukou. Vše vám vysvětlíme a vy budete moct jezdit bez starostí.