Plus | Dan & Syn

Dan & syn plus

DAN & SYN PLUS lze sjednat na ojetá vozidla, která jsou maximálně 15 let stará a počet najetých kilometrů nepřekročil 300 000.

Vlastnosti Dan & syn plus

Vstupní podmínky

DAN A SYN Plus lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:
max. stáří 15 let
max. 300 000 km

Pojistná doba

Pojištění lze uzavřít na 12, 24 nebo 36 měsíců.
Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Limit km/ rok

10 000 km
20 000 km
30 000 km
40 000 km
Bez omezení
Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Odtah

Pokud se vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, odtah do AUTOSERVIS DAN a SYN ve výši 5 000,- Kč.

Doplňkové krytí

Náhrada půjčovného při pojistné události opravované v AUTOSERVISU DAN a SYN s.r.o. ZDARMA až na 7 dní.

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:
25 000 Kč / 50 000 Kč
Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.
Max. povolená odchylka je:
800 km
4 týdny

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky

Hlavní části:

 • Olejové čerpadlo
 • Kliková hřídel
 • Hlavní ložiska klikové hřídele
 • Ojnice
 • Ojniční ložiska
 • Písty
 • Pístní čepy
 • Vačková hřídel
 • Hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazáním
 • Vahadla hlavy válce
 • Hydraulický napínák
 • Rozvodový řetěz
 • Hydraulická zdvihátka
  • engine
Převodovka

Manuální, automatická nebo CTX.
Všechny vnitřní mazané součástky.

Hlavní části:

 • Planetová soukolí
 • Všechny hřídele mazané olejem
 • Synchrony
 • Přesuvníky
 • Řadící vidlice
 • Mechatronika
 • Koše
 • Olejové čerpadlo
 • Lamelové spojky planetových soukolí
  • gear
Diferenciál

Všechny vnitřní mazané součástky.

Hlavní části:

 • Talířové kolo
 • Satelitní kola
 • Vstupní hřídel
 • Kuželové kolo
 • Výstupní hřídel
 • Planetová kola
  • diferencial
Provozní materiály a skříně

Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození, či musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky.

   vstrikovani

Jak probíhá nahlášení škodné události?

1.

Nahlásíte nám pojistnou událost

Nahlášení škodní/pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

2.

Převezmene vozidlo

Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy. Kvalifikovaným opravcem (neurčí-li správce jinak) je AUTOSERVIS DAN a SYN s.r.o., Pražská 286, 373 67 Borek, tel.: 774 489 333

3.

Stanovíme cenu opravy

Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo emailu.

4.

Vyřídíme pojistné plnění

Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo kvalifikovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů od rozhodnutí, že Správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.

Potřebujete poradit se zárukou?

Rádi vám poradíme s prodlouženou zárukou. Vše vám vysvětlíme a vy budete moct jezdit bez starostí.